000 02106cam a22004457a 4500
100 1 _93493
_aDillard, Raymond B.
_q(Raymond Bryan),
_d1944-1993.
630 0 0 _96648
_aBible.
_pOld Testament
_vIntroductions.
700 1 _93120
_aLongman, Tremper,
_cIII.
830 0 _93497
_aYan jing cong shu (Xiao yuan shu fang) ;
_6880-07
999 _c22910
_d22910
001 028834
003 CACWT
005 20200623111201.0
008 071116s2012 ch b 001 0 chi d
020 _a9789861982830
040 _aCFT
_cCFT
_dOCLCA
_dCALIS
_dCVU
_dCWTS
041 1 _achi
_heng
066 _c$1
090 _aBS1140.2
_b.D55c 2012
240 1 0 _aIntroduction to the Old Testament.
_lChinese.
245 1 0 _6880-01
_a21 shi ji Jiu yue dao lun /
_cDilade (Raymond B. Dillard), Langwen (Tremper Longman III) he zhu ; Liu Liangshu, Huang Yeqiang, Wu Xifen yi.
246 3 _6880-02
_aEr shi yi shi ji Jiu yue dao lun.
250 _6880-03
_aZeng ding ban.
260 _6880-04
_aTaibei Shi :
_bXiao yuan shu fang chu ban she,
_c2012.
300 _a638 p. ;
_c23 cm.
490 1 _6880-05
_aYan jing cong shu.
500 _aTranslation of: An introduction to the Old Testament / Raymond B. Dillard and Tremper Longman III, Grand Rapids, Mich. : Zondervan, c1994, 2006.
504 _aIncludes bibliographical references and index.
520 _aBen shu jie shao le yan du jiu yue de bi bei zi liao, zhen dui jing wen de wen xue ti cai, zhong lei ji feng ge, zhu juan tan tao, mei yi zhang dou bao gua san da ti mu : li shi bei jing, wen xue fen xi he shen xue xin xi.
700 1 _aLiu, Liangshu
_9724
700 1 _aHuang, Yeqiang.
_93495
700 1 _aWu, Xifen.
_93496
740 _a廿一世紀舊約導論.
880 1 0 _6245-01/$1
_a21世紀舊約導論 /
_c狄拉德(Raymond B. Dillard), 朗文(Tremper Longman III)合著 ; 劉良淑, 黃業強, 鄔錫芬譯.
880 3 _6246-02/$1
_a二十一世紀舊約導論.
880 _6250-03/$1
_a增訂版.
880 _6260-04/$1
_a台北市 :
_b校園書房出版社,
_c2012.
880 1 _6490-05/$1
_a研經叢書.
880 0 _6830-07/$1
_a研經叢書(校園書房)
942 _2lcc
_cBK